Altijd het laatste nieuws in beeld

Beeldvorming.info startte als wekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief in april 2013 met iets meer dan 400 lezers. Binnen een jaar groeide de lezerskring naar 1.300 ‘abonnees’. Dat getal is continu in beweging: bijna wekelijks zijn er mutaties en het bereik verfijnt zichzelf steeds verder. In 2017 groeide het lezersbestand met 4,9%, met name onder grote spelers op de markt. Voor de komende jaren wordt een krimp verwacht onder kleine retailers. Dit als gevolg van de effecten van de verlengde paspoort-termijn voor pasfotografen. Op dit moment lezen bijna 1.600 beroepsbeoefenaren in de Nederlandse en Belgische imaging- en CE-branche de interactieve digitale nieuwsbrief voor PC, Tablet en Smartphone. Elk item in de nieuwsbrief bevat een hyperlink. Als u die wordt aangeklikt – en uw computer online is – komt u automatisch op de achterliggende bron voor zover dat relevant is of opent zich automatisch een mailbestand. De nieuwsbrief wordt niet via mailchimp verzonden en bevat geen cookies.

Samenstelling lezerskring

  • 297 beslissers bij 195 verkoopkantoren van fabrikanten, importeurs, distributeurs, handelshuizen, inkooporganisaties, groothandels, beursorganisatoren, grootlabs, vaklabs, buitenlandse imaging-media en dito producenten.
  • 841 eigenaars, directieleden, inkopers, filiaalmanagers en verkoopmedewerkers van in totaal 701 online & onsite verkooppunten, webwinkels, foto en CE-ketens, warenhuizen, drogisten, al dan niet aangesloten bij inkooporganisaties, werkzaam binnen en buiten de branche.
  • 315 fulltime professionele fotografen, waarvan de meerderheid een studio heeft.
  • 91 influentials bij de overheid; belangen-organisaties voor consumenten; vakverenigingen; branche-organisaties; media-, marktonderzoek-, PR- en reclame-bureaus.
  • Indien wenselijk gaat de nieuwsbrief naar 78 relaties die werken voor 88 uitgevers van dag- en weekbladen, tijdschriften, Radio & TV-programma’s en omroep-(productie) bedrijven.

 Van en voor professionals

Beeldvorming.info heeft professionals als doelgroep en bereikt uitsluitend lezers die een beroepsmatige relatie hebben met de imagingbranche. Consumenten worden uit het adressenbestand geweerd.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Beeldvorming.info is ook de titel van een digitale nieuwsbrief, die wordt gelezen door ruim 1.500 Nederlandse en Belgische beslissers, retailers, vakfotografen en influentials die op professionele basis actief zijn met imaging in de breedste zin des woords. Wilt u in aanmerking komen voor gratis toezending van deze nieuwsbrief? Mail dan uw zakelijke NAW-gegevens naar welkom@beeldvorming.info. Wij nemen daarna contact met u op.

 Willen collega’s de nieuwsbrief ontvangen?

Heeft u collega’s die beroepsmatig bezig zijn met ‘beeld’ en voor kosteloze toezending in aanmerking willen komen? Dan kunnen zij hun NAW-gegevens en opgave van het bedrijf waar zij werkzaam zijn sturen naar welkom@beeldvorming.info. Wij nemen daarna contact met hen op.

Bereikcijfers

Het leesbereik schommelt al jaren rond de 83%, zo weten we dankzij leesbevestigingen. Ondanks een wekelijks verzoek om de nieuwsbrief niet door te sturen, gebeurt dat wel getuige leesbevestigingen van ontvangers die niet op de maillist staan. In 2017 verschijnen 44 edities van de wekelijkse digitale nieuwsbrief. In week 01, 52 en 53 verschijnt de nieuwsbrief niet, evenmin als in de weken 27-33 (schoolvakantieperiode).

Meetbare resultaten

Anders dan bij veel gedrukte media is de reactiesnelheid bij dit digitale medium hoog en zijn de resultaten concreet en aanwijsbaar. Zo blijkt uit de vele reacties die met regelmaat worden ontvangen naar aanleiding van plaatsingen. Adverteerders en lezers van Beeldvorming.info zijn doorgaans meer dan tevreden over de response.

Abonnementsvormen

U kunt kiezen uit verschillende abonnementsvormen: een ‘alleen lezen’ abonnement of een abonnement incl. plaatsingsmogelijkheid van berichten (89,8 mm breed; 64 mm hoog @ 300ppi, ofwel circa 90 woorden, 1 afbeelding en een adresregel). Indien u kopij aanlevert, dient u er rekening meee te houden dat de lezerskring uit professionals bestaat. Aangeleverde kopij die zich richt tot consument of eindgebruiker, wordt zonder voorafgaande aankondiging aangepast naar het perspectief en niveau van de lezerskring (inkopers, verkopers, ondernemers, professionals).

Advertentiemogelijkheden

U kunt advertenties en advertorials plaatsen op diverse formaten van 1/4 kolomhoogte tot 1/1 pagina. Daarnaast is het mogelijk om personeelsadvertenties en ‘Te koop/gevraagd’-annonces te plaatsen. In beide gevallen zorgt een hyperlink voor directe doorroutering naar uw website of mailadres. Voor een advertentie dient een PDF of PNG te worden aangeleverd. Voor de opmaak van tekst en beeld worden opmaakkosten in rekening gebracht.

Bedrijfsreportage

Deze wordt geschreven naar aanleiding van een bezoek en is inclusief interview en fotografie. Voor een in Nederland gevestigd bedrijf bedragen de reiskosten 30 eurocent per kilometer. Voor bedrijfsreportages buiten Nederland is de prijs op aanvraag.

Verlengstuk van uw MarCom-afdeling

Desgewenst kunnen adviseren en ondersteunen we u bij uw MarCom-activiteiten.

Een mediakaart of offerte op maat wordt op aanvraag toegezonden.

Indien u denkt dat collega’s, verkoopmedewerkers of prospects deze informatie op prijs stellen, verzoeken wij u hen te verwijzen naar welkom@beeldvorming.info. Wel behouden wij ons het recht voor hen al dan niet aan de adreslijst toe te voegen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ingevolge de nieuwe Europese privacywetgeving informeren we u over het volgende. Bureau Beeldvorming verstuurt de hier genoemde nieuwsbrief wekelijks aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld en in de optiek van Bureau Beeldvorming in aanmerking komen voor toezending. Die nieuwsbrief wordt verstuurd als beveiligde PDF die niet zonder wachtwoord kan worden gewijzigd. Op iedere 1e pagina van elke nieuwsbrief staat gespecificeerd naar hoeveel beslissers, influencers, verkoopmedewerkers, retailbedrijven en fotografen de nieuwsbrief is gestuurd. Daar staat ook vermeld dat doorsturen van de nieuwsbrief niet is toegestaan en dat bij constatering daarvan doorzenders direct en permanent van de adreslijst worden afgevoerd. Wie Beeldvorming.Info om welke reden dan ook (no questions asked) niet (meer) wil ontvangen, hoeft slechts een antwoordmail te sturen met de tekst ‘Afmelden’. Op iedere pagina van de nieuwsbrief staat een hyperlink waarmee lezers zich met een muisklik kunnen afmelden. Ontvangers van Beeldvorming.Info wordt om een leesbevestiging gevraagd, maar het staat eenieder vrij daar al dan niet gehoor aan te geven. Er is geen enkele consequentie verbonden aan het al dan niet retourneren van een leesbevestiging. Beeldvorming.Info bevat geen cookies of enigerlei andere ‘tracker’ die naar de lezer kunnen leiden. Om diezelfde reden wordt de nieuwsbrief NIET via bijv. Mailchimp verstuurd, omdat dit programma het leesgedrag zeer gedetailleerd bijhoudt. Voor degenen die adverteren in Beeldvorming.Info is de directe response van lezers op advertenties danwel redactionele items het enige meetbare middel en zij zijn ook de enige die deze response kunnen meten. Wel is het mogelijk dat hyperlinks behorend bij redactionele artikelen of advertenties die leiden naar webadressen van derden, door deze derden worden geregistreerd of dat deze externe websites cookies of trackers bevatten. De gegevens die Bureau Beeldvorming van subscribers voor de nieuwsbrief bijhoudt gaan niet verder dan Bedrijfsnaam, Naam van de bedrijfsmedewerker, NAW-gegevens van het bedrijf, Telefoonnummer (Mobiele en/of Vast nummer), E-mailadres en Website-adres. De enige tegenprestatie die van lezers incidenteel wordt gevraagd is mee te werken aan enquêtes in voorkomende gevallen. Wie wil weten welke bedrijfsgegevens van hem/haar bij Beeldvorming.Info staan geregistreerd krijgt na aanvraag volledige openheid van zaken. Deze bedrijfsgegevens worden nooit met derden gedeeld. Ik vertrouw erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.