Altijd het laatste nieuws in beeld

Beeldvorming.info startte als wekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief in april 2013 met iets meer dan 400 lezers. Binnen een jaar groeide de lezerskring naar 1.300 ‘abonnees’. Dat getal is continu in beweging: bijna wekelijks zijn er mutaties en het bereik verfijnt zichzelf steeds verder. In 2017 groeide het lezersbestand met 4,9%, met name onder grote spelers op de markt. Voor de komende jaren wordt een krimp verwacht onder kleine retailers. Dit als gevolg van de effecten van de verlengde paspoort-termijn voor pasfotografen. Op dit moment lezen bijna 1.600 beroepsbeoefenaren in de Nederlandse en Belgische imaging- en CE-branche de interactieve digitale nieuwsbrief voor PC, Tablet en Smartphone. Elk item in de nieuwsbrief bevat een hyperlink. Als u die wordt aangeklikt – en uw computer online is – komt u automatisch op de achterliggende bron voor zover dat relevant is of opent zich automatisch een mailbestand. De nieuwsbrief wordt niet via mailchimp verzonden en bevat geen cookies.

Samenstelling lezerskring

  • 297 beslissers bij 195 verkoopkantoren van fabrikanten, importeurs, distributeurs, handelshuizen, inkooporganisaties, groothandels, beursorganisatoren, grootlabs, vaklabs, buitenlandse imaging-media en dito producenten.
  • 841 eigenaars, directieleden, inkopers, filiaalmanagers en verkoopmedewerkers van in totaal 701 online & onsite verkooppunten, webwinkels, foto en CE-ketens, warenhuizen, drogisten, al dan niet aangesloten bij inkooporganisaties, werkzaam binnen en buiten de branche.
  • 315 fulltime professionele fotografen, waarvan de meerderheid een studio heeft.
  • 91 influentials bij de overheid; belangen-organisaties voor consumenten; vakverenigingen; branche-organisaties; media-, marktonderzoek-, PR- en reclame-bureaus.
  • Indien wenselijk gaat de nieuwsbrief naar 78 relaties die werken voor 88 uitgevers van dag- en weekbladen, tijdschriften, Radio & TV-programma’s en omroep-(productie) bedrijven.

Van en voor professionals

Beeldvorming.info heeft professionals als doelgroep en bereikt uitsluitend lezers die een beroepsmatige relatie hebben met de imagingbranche. Consumenten worden uit het adressenbestand geweerd.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Beeldvorming.info is ook de titel van een digitale nieuwsbrief, die wordt gelezen door circa 1.550 Nederlandse en Belgische beslissers, retailers, vakfotografen en influentials die op professionele basis actief zijn met imaging in de breedste zin des woords. Wilt u in aanmerking komen voor gratis toezending van deze nieuwsbrief? Mail dan uw zakelijke NAW-gegevens naar welkom@beeldvorming.info. Wij nemen daarna contact met u op.

Willen collega’s de nieuwsbrief ontvangen?

Heeft u collega’s die beroepsmatig bezig zijn met ‘beeld’ en voor kosteloze toezending in aanmerking willen komen? Dan kunnen zij hun NAW-gegevens en opgave van het bedrijf waar zij werkzaam zijn sturen naar welkom@beeldvorming.info. Wij nemen daarna contact met hen op.

Bereikcijfers

Het leesbereik schommelt al jaren rond de 83%, zo weten we dankzij leesbevestigingen. Interessanter is het feit dat leesbevestigingen worden ontvangen van ontvangers die niet op de maillist staan, maar wel tot de doelgroep behoren. Een fenomeen dat zich met name bij MediaMarkt filialen en influentials voordoet. Ondanks een wekelijks verzoek om de nieuwsbrief niet door te sturen, gebeurt dat wel. Dat heeft er bijv. toe geleid dat Beeldvorming.Info werd uitgenodigd voor een gedachtenwisseling over het onderwerp ‘pasfoto’ op het Ministerie van BZK.

In 2017 verschijnen 44 edities van de wekelijkse digitale nieuwsbrief. In week 01, 52 en 53 verschijnt de nieuwsbrief niet, evenmin als in de weken 27-33 (schoolvakantieperiode).

Meetbare resultaten

Anders dan bij veel gedrukte media is de reactiesnelheid bij dit digitale medium hoog en zijn de resultaten concreet en aanwijsbaar. Zo blijkt uit de vele reacties die met regelmaat worden ontvangen naar aanleiding van plaatsingen. Adverteerders en lezers van Beeldvorming.info zijn doorgaans meer dan tevreden over de response.

Abonnementsvormen

U kunt kiezen uit verschillende abonnementsvormen: een ‘alleen lezen’ abonnement of een abonnement incl. plaatsingsmogelijkheid van berichten (89,8 mm breed; 64 mm hoog @ 300ppi, ofwel circa 90 woorden, 1 afbeelding en een adresregel). Indien u kopij aanlevert, dient u er rekening meee te houden dat de lezerskring uit professionals bestaat. Aangeleverde kopij die zich richt tot consument of eindgebruiker, wordt zonder voorafgaande aankondiging aangepast naar het perspectief en niveau van de lezerskring (inkopers, verkopers, ondernemers, professionals).

Advertentiemogelijkheden

U kunt advertenties en advertorials plaatsen op diverse formaten van 1/4 kolomhoogte tot 1/1 pagina. Daarnaast is het mogelijk om personeelsadvertenties en ‘Te koop/gevraagd’-annonces te plaatsen. In beide gevallen zorgt een hyperlink voor directe doorroutering naar uw website of mailadres. Voor een advertentie dient een PDF of PNG te worden aangeleverd. Voor de opmaak van tekst en beeld worden opmaakkosten in rekening gebracht.

Bedrijfsreportage

Deze wordt geschreven naar aanleiding van een bezoek en is inclusief interview en fotografie. Voor een in Nederland gevestigd bedrijf bedragen de reiskosten 19 eurocent per kilometer. Voor bedrijfsreportages buiten Nederland is de prijs op aanvraag.

Verlengstuk van uw MarCom-afdeling

Desgewenst kunnen adviseren en ondersteunen we u bij uw MarCom-activiteiten.

Een mediakaart of offerte op maat wordt op aanvraag toegezonden.

Indien u denkt dat collega’s, verkoopmedewerkers of prospects deze informatie op prijs stellen, verzoeken wij u hen te verwijzen naar welkom@beeldvorming.info. Wel behouden wij ons het recht voor hen al dan niet aan de adreslijst toe te voegen.