Observeren om te kunnen informeren & inspireren.

Bureau Beeldvorming weet niet alleen wie de spelers in de markt zijn, maar kent ze ook en weet hoe ze te bereiken. Op hun beurt kennen die spelers Beeldvorming.Info en leveren voortdurend input. Dat is een rijke bron van informatie. Indien een onderzoek naar de haalbaarheid van een product of dienst wordt gewenst, is een even snelle als betrouwbare voorspelling mogelijk op basis van gericht marktonderzoek. Zo heeft Beeldvorming.Info o.m. de volgende marktenquêtes gehouden:

Distributie Enquêtes

Wilt u een goed beeld van de retailsituatie in Nederland en de spelers die in de branche actief zijn? Dan vindt u het antwoord op uw vragen in deze rapportage. Retailers, webwinkels en branchevreemde spelers is de mening gevraagd inzake dienstverlening, deskundigheid en service van: Producenten (landenkantoren van fabrikanten), Importeurs & Distributeurs, van camera’s, accessoires (tassen, objectieven, flitsers, statieven etc.), printers, imaging & lijsten.

Beurs Enquêtes

In deze rapportage vindt u de mening van exposanten (leveranciers, importeurs, distributeurs, producenten en organisaties) inzake deelname aan nationale en internationale beurzen, w.o.: Photo Days, Fotofair en IFA.

Pasfoto Enquêtes

Onderzoeken naar de effecten van het overheidsbeleid inzake pasfoto’s voor Identiteitsbewijzen voor professionele pasfotomakers, leveranciers van pasfoto-systemen en -software.

Onderzoek op maat

Wilt u antwoord op een specifieke vraag? Dan kunnen we uw kwestie voorleggen aan beslissers, retailmedewerkers binnen en buiten de branche, vakfotografen en /of influencers in Nederland en België. Offerte op aanvraag.

© Bureau Beeldvorming

Iedere vorm van vermenigvuldiging van de informatie op deze webpagina of verwijzing naar deze webpagina is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Bureau Beeldvorming.